Nyheter

Medlemskap i HANEN!

         Hurra! Da har vi fått opp det flotte skiltet som viser vårt medlemskap i HANEN. HANEN er et nettverk for opplevelsesbedrifter knyttet til bygdebasert reiseliv og landbruk i Norge. Kjerneverdiene for HANEN er kultur, bærekraft, omtanke og opplevelser.