Maarud Gaard - Historie

Maarud Gaard er en storgård i Sør-Odal med historie tilbake til 1100-tallet.

Gården har vært i familien Stangs eie siden 1911, og omfatter i dag ca. 70 000 mål. Av dette er 60 000 mål produktiv skog og 1 700 mål dyrket mark. Ole Andreas Stang overtok eiendommen fra sin far Thomas i 2019. Bestefar Ole Andreas Stang var organisatoren som utviklet potetgullet til et storslagent industrieventyr. Produktet Maarud Potetgull ble solgt i 1982, men produksjonen foregår fortsatt på gården.  

Årlig hogges det ca 12 000 kubikkmeter tømmer i Maaruds skoger, og det produseres ca 1 100 tonn poteter årlig, som går til potetchips. I tillegg produserer vi ca 600 tonn såkorn av bygg og havre hvert år. Utenom dette fester gården bort ca 50 festetomter, og leier ut enkelte boliger, hytter og jaktterreng. De tidligere skogbestyrer og skogsarbeiderboligene ved Sæterlisjøen leies i dag ut til kurs- og konferansevirksomheten i Maarud Gaard Opplevelser.

Maaruds gårdsmuseer har en enestående samling av veteranbiler, motorsykler, jordbruksredskaper og –gjenstander. Med et areal på 600 m2 er museene en vakker ramme rundt messer, låveball og andre festlige arrangementer.

Skogbruket & landskapsplan

I 2001 ble eiendommen sertifisert i henhold til PEFC, levende skog standarder for et bærekraftig skogbruk i Norge og systemet for sertifisert miljøstyring. Vi etterstreber at ulike interesser knyttet til økonomisk rasjonelt skogbruk, friluftsliv, kulturminner og miljøverdier ivaretas på en tilfredsstillende måte. Landskapsplan for Maarud Gaard kan du laste ned her.

Maarud Gaard Opplevelser

«Alt mellom himmel og skog». Vår signatur er naturbaserte opplevelser.

Sov godt inne eller ute med skogens lyder som sovemedisin. Naturen gjør oss roligere, mer avslappet.

Maarud Gaard Opplevelser har som målsetning å bli sertifisert som Norsk økoturismebedrift i løpet av 2022.

Brygge - Finnholtvegen 1469

Vi lever sammen i grønn harmoni, tar vare på miljøet, gjestene våre, naboene våre og skogen vår.