Maarud Gaard AS Velkommen til Røddingeberg Gård
  Hovedside Landskapsplan Røddingeberg Gård Museum Historie Kontakt
  Bilder  
Røddingeberg Gård

I 1994 kjøpte Thomas Stang Eriksdals gård syd for Sjøbo i Skåne.
Noen år senere ble nabogården Røddingeberg kjøpt.

Det blir påstått at dette er det mest artsrike området i Norden.
Det er store bestand av rådyr, dovhjort, kronhjort og villsvin.

Det lett kuperte terrenget har et område som har vært
beitet sammenhengende i tusen år.

Sverige og EU har vist stor vilje til å kompensere for opprettelsen
av habitater og reservater for områder med spesielle naturverdier.
Våtmarksområder for klokkefrosk og salamander er etablert.
Restaurering av en å i dalen har som formål å få tilbake ferskvanns muslinger.
I 2012 ble det opprettet to naturreservat; et i bøkeskog og et i beitelandskapet.
Omtrent halvparten av arealet er edelløv- og granskog. På det øvrige arealet
bedrives jordbruk og fruktproduksjon. Røddingeberg har 30 000 eple- og
pæretrær.

Jakten blir delvis solgt som guidet arrangement.

Gården tilbyr også «Bed and Breakfast».

Velkommen til Røddingeberg Gård