Maarud Gaard AS Velkommen til Maarud Gaard
  Hovedside Landskapsplan Røddingeberg Gård Museum Historie Kontakt
Maarud Gaards hovedbygning
er Thomas og Marit Stangs
private hjem
  Bilder  
Maarud Gaard: vakkert og historisk
  • Storgård i Sør-Odal med historie tilbake til 1100-tallet. I familien Stangs eie siden 1911. Omfatter 70 000 mål. Av dette er 60 000 mål produktiv skog og ca 1800 mål dyrket mark.
  • Eier industribygninger med et areal på over 22 000 m2 som hovedsaklig leies ut til Maarud AS for produksjon av Potetgull og snacks.
  • Årlig hogges det i Maaruds skoger ca 12 000 m3 tømmer som i det vesentlige går til sagbruk i området.
  • Produserer 1 100 tonn poteter årlig, hovedsakelig av typen Saturna, som går til potetgull. I tillegg kommer ca 600 tonn korn.
  • Hjortefarmen opphørte i første halvår 2015. Hegnet blir nå benyttet til hest og sauehage.
  • Historisk har vi hatt en betydelig elgstamme på eiendommen. Siste årene har denne blitt sterkt redusert p.g.a. pedasjon og hardt jakttrykk. I tillegg forekommer noe kronhjort.
  • Maaruds gårdsmuseer har en enestående samling av veteranbiler, motorsykler, jordbruksredskaper og –gjenstander. Med et areal på 600 m2 er museene en vakker ramme rundt messer, låveball og andre festlige arrangementer.Velkommen til Maarud Gaard